Advokatfiman Tihinen AB

 

Välkommen till Advokatfirman Tihinen AB!

Advokatfirman Tihinen AB är verksam inom svensk och finsk juridik, med särskild inrikting på Finland.

Advokatfirman biträder såväl små som medelstora företag och privatpersoner.

Advokatfirmans affärsidé är att tillhandahålla unik kompetens, inom specifika rättsområden, för kreativ problemlösning